Każdy człowiek widzi biały kolor, ale każdy trochę inaczej.